BIZNIS BROKER

Vas zanimajo tematike, kot so prodaja podjetja, vrednotenje podjetja ali prevzem delujočega podjetja. Na tem spletnem mestu boste našli razmišljanja in prispevke, ki so plod večletnih izkušenj avtorja na področju vrednotenja, prodaje in prevzemov zasebnih podjetij.
Vrednotenje podjetja za prodajo

Vrednotenje podjetja za prodajo

Vrednotenje podjetja je proces določanja ekonomske vrednosti podjetja oz. dejavnosti. Vrednotenje podjetja se uporablja za določanje poštene vrednosti podjetja za različne namene, nekaj primerov: iskanje investitorja, najem posojila, sklenitev partnerstva, združitev, ločitev in nenazadnje tudi tržna prodaja podjetja.

Najpogosteje se lastniki podjetij za namene cenitve obrnejo na usposobljene strokovnjake – cenilce vrednosti podjetij. Stroški vrednotenja podjetja s pomočjo cenilca v povprečju znašajo med 5.000 EUR in 30.000 EUR, odvisno od kompleksnosti in velikosti podjetja, ki je predmet ocenjevanja.

Za lastnika manjšega podjetja to ni zanemarljiv strošek, podjetnikom tako ne preostane drugega, kot da se za neuradno mnenje o vrednosti podjetja obrnejo na svojega računovodjo ali t.i. biznis brokerja, ki na podlagi podatkov o poslovanju, trendov, tveganj in svojih izkušenj poda svoje mnenje o vrednosti podjetja.

Kako določiti vrednost podjetja?

Ocenjevalci vrednosti podjetij pri vrednotenju upoštevajo mnogo področij poslovanja, najbolj pomembno vlogo pa igrata prav denarni tok in tveganje.

Kupec običajno posel prevzame zaradi bodočih donosov. Denarni tok, ki določa donos za lastnika, je možno določiti na različne načine – največkrat kot prosti denarni tok iz poslovanja, katerega dober približek je kazalec EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depriciation, Amortization), pri manjših podjetjih pa je še bolj na mestu “denarni tok za lastnika podjetja”, za namene prodaje imenovan tudi “diskrecijski donos za lastnika podjetja” oz. SDE (Sellers Discretionary Earnings). Ta poleg denarnega toka iz poslovanja upošteva tudi določene zakonitosti pri poslovanju malih podjetij, to je podjetij, kjer lastnik podjetja hkrat opravlja tudi funkcijo managerja, glavnega prodajnika in še kaj.

Večji denrani tok pomeni večjo vrednost.

Vsako dejavnost ponavadi spremlja tudi neko tveganje, ki se lahko izraža v odvisnosti poslovanja od ključnih kupcev in dobaviteljev, makroekonomskih trendov, konkurence, vstopnih ovir, velikosti podjetja, odvisnosti posla od ključnih zaposlenih, pravne izpostavljenost in podobno. Pri enostavnem ocenjevanju vrednosti podjetja tveganje vpliva na multiplikator, s katerim pomnožimo denarni tok, da pridemo do vrednosti podjetja. Multiplikator pri malih podjetjih v večini primerov znaša med 1 in 5.

Večje tveganje pomeni manjšo vrednost.

Praktični primer:
Na podlagi kazalca EBITDA vidimo, da denarni tok podjetja znaša 100.000 eur, na podlagi analize tveganj smo določili multiplikator 2, ocena vrednosti podjetja torej znaša 100.000 eur x 2 = 200.000 eur.

Resize text-+=