BIZNIS BROKER

Vas zanimajo tematike, kot so prodaja podjetja, vrednotenje podjetja ali prevzem delujočega podjetja. Na tem spletnem mestu boste našli razmišljanja in prispevke, ki so plod večletnih izkušenj avtorja na področju vrednotenja, prodaje in prevzemov zasebnih podjetij.
Kdo je Biznis Broker?

Kdo je Biznis Broker?

Kdo je biznis broker, kaj biznis broker dela in kako mi lahko pomaga? Biznis broker (ang. Business Broker) je strokovnjak, ki podjetnikom pomaga pri eni izmed najpomembnejših transakcij v življenju – prodaji podjetja. Biznis broker podjetniku pomaga in ga vodi skozi celoten proces prodaje podjetja, pripravi oceno vrednosti, prodajne dokumente in načrt trženja, v imenu podjetnika opravi uvodne razgovore s potencialnimi prevzemniki in nato tudi sodeluje pri pogajanjih ter skrbnem pregledu poslovanja. Skozi celoten postopek pa tudi usklajuje pravne, finančne in davčne strokovnjake, ki so običajno vpleteni v tovrstne transkcije.

Komu Biznis Broker lahko pomaga?

Če pri prodaji večjih podjetij in mednarodnih korporacij, običajno postopek prodaje podjetja vodi investicijska banka (Investment bank) ali pa pisarna za združitve in prevzeme (M&A), pa je njihov postopek in način dela manj primeren za manjše, zasebne podjetnike in obrtnike. Klasičen korporacijski postopek prodaje podjetja je namreč za manjšega podjetnika lahko finančno prezahteven, zato se je v segmentu manjših, zasebnih podjetij izoblikovala nekoliko prilagojena praksa vodenja prodajnega postopka, ki je po načinu dela bližje delu nepremičninskih posrednikov.

Sodelovanje z biznis brokerjem je običajno najbolj smiselno za podjetja in podjetnike z manj, kot 20 zaposlenimi, saj so finančno zahtevni postopki, po katerih prodajo podjetja vodijo investicijske banke, za takšne podjetnike enostavno neizvedljive. Hkrati se je potrebno zavedati tudi, da je publika potencialnih prezvemnikov za velika podjetja bistveno drugačna, kot za manjša podjetja. In prav tukaj se pogosto zgodi največja napaka, ko podjetniki svoje podjetje trži napačni skupini potencialnih kupcev, v takšnem primeru, je transakcija že vnparej obsojena na neuspeh.

Kaj Biznis Broker dela?

Osnovna vloga Biznis Brokerja pri prodaji podjetja je vodenje postopka s ciljem, da se pride do zaključka, tiste najbolj tipične aktivnosti, ki so potrebne, zato da se postopek prodaje podjetja pripelje do uspešnega zaključka pa so:

 • Strokovna ocena tržne vrednosti podjetja na podlagi podatkov o preteklih transakcijah s primerljivimi (po panogi in velikosti) zasebnimi podjetji;
 • Priprava prodajnega prospekta, ki je eden izmed pomembnejših dokumentov v procesu prodaje podjetja in je praviloma namenjen potencialnim prevzemnikom šele po tem, ko podpišejo “dogovor o varovanju zaupnih podatkov” (NDA).
 • Diskretno komuniciranje prodajne namere potencialnim prevzemnikom in hkrati varovanje zaupnosti podatkov o podjetju in nameravani transakciji.
 • Kvalifikacija potencialnih prevzemnikov in koordinacija srečanj potencialnih prevzemnikov s prodajalcem.
 • Pomoč pri pripravi prevzemne ponudbe oziroma pisma o nameri.
 • Sodelovanje pri pogajanjih in usklajevanju trasnakcijskih pogojev.
 • Koordinacija skrbnega pregleda poslovanja.
 • Priprava izhodišč za pripravo kupoprodajne pogodbe.

Največji izzivi pri prodaji podjetja

Najpogostejši izzivi in hkrati tudi glavne razlike postopka prodaje podjetja od ostalih prodajnih postopkov so:

 • Zaupnost je eden izmed ključnih elementov pri prodaji podjetja. Že sama informacija o dejstvu, da je podjetje naprodaj, lahko podjetju tudi škoduje. Podjetnik se mora pred pričetkom prodaje vprašati kako lahko informacija o tem, da je podjetje naprodaj, vpliva na ključne deležnike pri poslovanju: zaposlene, kupce in dobavitelje. Izkušeni biznis broker se tega dobro zaveda, zato postopek vodi strogo zaupno, podrobne informacije o podjetju in transakciji pa potencialnim prezvemnikom zaupa šele po podpisu dogovora o varovanju zaupnih podatkov.
 • Vrednotenje podjetje se bistveno razlikuje od ocenjevanja vrednosti ostalih dobrin. Pri prodaji podjetja podjetnik pravzaprav prodaja zaslužek, ki ga podjetje podjetniku prinaša in skozi zaslužek se tudi običajno gleda na vrednost podjetja, to je vseh sredstev, dogovorov in dobrega imena, ki se v transakciji prenaša na prevzemnika. Izkušeni biznis broker bo točno vedel kateri kazalniki so pomembni pri vrednotenju podjetja in na kakšen način poišče primerljive transakcije, ki so nato podlaga za oceno vrednosti podjetja.
 • Financiranje prenosa lastništva v podjetju se prav tako bistveno razlikuje od financiranja ostalih transakcij, naprimer avtomobila ali nepremičnine. Če se pri nakupu avtomobila ali nepremičnine običajno na voljo financiranje s strani finančnih institucij pod predpostavko zavarovanja s predmetom nakupa, pa je pri nakupu podjetja to v večini primerov neizvedljivo, saj velik del kupnine običajno predstavlja “dobro ime”, ki pa ga banke ne morejo vzeti v zavarovanje, saj samo po sebi nima vrednosti. Dober biznis broker pozna različne druge možnosti financiranja tovrstnih transakcij.

Zakaj prodati podjetje preko Biznis Brokerja?

Postopek prodaje podjetja je zamuden, dolgotrajen in naporen, predvsem pa zahteven postopek, ki vključuje usklajevanje strokovnjakov različnih področij, zato je smiselno prodajo podjetja prepustiti osebi, ki ima na tem področju izkušnje, vaša glavna naloga pa je, da se medtem osredotočite na uspešno poslovanje in na ta način poskrbite za čim višjo vrednost podjetja, tudi medtem ko ga prodajate.

Najpogostejša napaka lastnikov podjetij, ko se odločijo za prodajo je, da svojo pozornost namesto poslovanju posvečajo le še prodaji podjetja! Rezultat je slabše poslovanje v ključnem obdobju in s tem največkrat tudi nižji izkupiček pri prodaji podjetja. Potrebujete pomoč pri prodaji vašega podjetja? Kontaktirajte nas.

Leave comment

Resize text-+=