BIZNIS BROKER

Vas zanimajo tematike, kot so prodaja podjetja, vrednotenje podjetja ali prevzem delujočega podjetja. Na tem spletnem mestu boste našli razmišljanja in prispevke, ki so plod večletnih izkušenj avtorja na področju vrednotenja, prodaje in prevzemov zasebnih podjetij.

Kako prodati podjetje?

Vaše preteklo delo je lahko odlična odskočna deska nekomu, ki je na začetku svoje poslovne poti in nima znanja ali informacij za hiter in uspešen vstop v posel, ki ga vi dobro poznate. Za vas pa je prodaja podjetja lahko priložnost, da ob sklenitvi svoje poslovne poti ali ob prehodu v novo dejavnost, svoje preteklo delo na tej točki unovčite.

Vendar kje, komu in kako prodati podjetje? Prodaja utečenih malih podjetij pri nas res ni ustaljena praksa, vendar pa je tudi na tem področju vedno več možnosti in priložnosti. Na naši strani vam bomo skušali na kratko predstaviti kako poteka prodaja delujočega podjetja, torej podjetja, ki ima za seboj neko aktivno in utečeno dejavnost, ki ustvarja reden denarni tok.

Kje?

Edini slovenski portal, ki nudi možnost oglaševanja namere o prodaji podjetja je Borza posla, svojo namero o prodaji pa lahko komunicirate tudi preko različnih poslovnih in panožnih medijev, združenj in poslovnih forumov.

Vendar pozor! Ko namero o prodaji vašega podjetja komunicirate javno se zavedajte, da že sama informacija, da je vaše podjetje naprodaj, lahko vpliva na prav vse deležnike pri poslovanju. Vprašajte se, kako bodo ob informaciji, da je podjetje naprodaj, reagirali vaši zaposleni, dobavitelji, kupci in tudi vaša konkurenca. Dejstvo, da je podjetje naprodaj je namreč občutljiva informacija, ki lahko povzroči tudi škodo pri poslovanju, kar pa vam ne bo v prid, ko se boste pogajali z bodočim kupcem vašega podjetja. Potrebujete nasvet kako se prodaje podjetja lotiti diskretno? Kontaktirajte nas.

Komu?

Kdo je lahko kupec vašega podjetja je v prvi vrsti odvisno od velikosti podjetja in vpletenosti lastnika v poslovanje. V osnovi kupce delimo na tri skupine: operativni kupci, strateški kupci in ivestitorji.

Operativni kupci so najpogostejša ciljna publika pri prodaji manjših dejavnosti, ki za kupca ponavadi predstavljajo priložnosti za samozaposlitev. To so posamezniki ali skupine posameznikov, ki si z nakupom že utečenega posla “kupijo službo”. Njihova vloga v podjetju bo poleg lastniške tudi operativna, za uspešno vodenje podjetja pa bodo nagrajeni tako s plačo, kot tudi z dobičkom in vsemi bonitetami in nagradami, ki bodo rezultat uspešnega poslovanja podjetja v prihodnosti.

Strateški kupci za prevzem iščejo podjetja z vzpostavljenim vodstvom, ki bo tudi po prodaji ostalo v podjetju in skupaj z novim lastnikom iskalo sinergije in notranje rezerve za razvoj poslovanja v prihodnje. Motiv strateških kupcev za prevzem podjetja je največkrat povečanje tržnega deleža, vstop na nove trge ali izločitev konkurenta.

Investitorji so kupci večjih podjetij, njihov interes je finančne narave, želijo oplemenititi svoja sredstva in ponavadi za prevzem iščejo podjetja, ki imajo velik potencial rasti in možnost globalnega razvoja poslovanja.

Kdo vse so torej lahko potencialni kupci vašega podjetja?

To so lahko posamezniki, ki želijo na ta način vstopiti v podjetništvo, vaši dobavitelji, kupci, konkurenca, management ali celo zaposleni, včasih pa je smiselno razmisliti tudi širše, naprimer katera podjetja iz sorodnih panog bi lahko izkoristila sinergije, ki bi jim jih prinesel nakup vašega podjetja.

Predno pričnete s trkanjem na vrata s ponudbo za prodajo vašega podjetja se zavedajte, da dejstvo, da je vaše podjetje naprodaj, lahko vpliva na vse zgoraj omenjene deležnike in s tem tudi na poslovanje vašega podjetja! Zadnje kar si želite pa je, da med tem ko vi svoje podjetje skušate prodati, poslovanje podjetja prične šepati. Ni prav prida pogajalsko izhodišče kajne! Tu vam lahko na pomoč priskoči t.i. biznis broker, ki bo za vas na diskreten način preveril morebiten interes za nakup vašega podjetja s strani kvalificiranih kupcev, ki so takega nakupa tudi finančno zmožni.

Kako?

Postopek prodaje podjetja je zahteven in dolgotrajen, predvsem pa zahteva strokovno znanje različnih področij, tako se boste pri prodaji podjetja srečevali s strokovnjaki s finančnega, davčnega in pravnega področja. Postopek prodaje podjetja smo na kratko opisali v prispevku tukaj, če povzamemo pa postopek prodaje podjetja zahteva vsaj naslednje korake:

  1. Priprava podjetja za prodajo
  2. Vrednotenje podjetja
  3. Oglaševanje prodaje podjetja
  4. Kvalifikacija kupcev
  5. Ogledi podjetja
  6. Pogajanja
  7. Skrbni pregled
  8. Zaključek posla

Prodaje podjetja se lahko lotite sami, tako kot lahko sami prodate nepremičnino ali vozilo, vendar boste pri prodaji podjetja potrebovali nekoliko večjo ekipo, ponavadi so pri prodaji podjetja vpleteni vsaj strokovnjaki s finančnega, davčnega in pravnega področja.

Lahko pa postopek prodaje prepustite za to usposobljeni osebi, s tem področjem se ukvarjajo biznis brokerji. Biznis broker bo v vašem imenu vodil celoten postopek prodaje podjetja, medtem ko se boste vi še naprej lahko posvečali vodenju poslov in na ta način prispevali k čim večjem izkupičku. Potrebujete pomoč pri prodaji vašega podjetja? Kontaktirajte nas.

Resize text-+=