Prodaja podjetja, osnovni koraki in postopek

Prodaja podjetja je eden izmed najpomembnejših dogodkov v življenju vsakega podjetnika. Hkrati je prodaja podjetja tudi mnogo bolj kompleksna, kot ostali prodajni postopki. Kupec namreč običajno kupuje skupek različnih sredstev, pravic in obveznosti, ki se za povrhu tudi ves čas tudi spreminjajo. Prodaja podjetja zato zahteva multidisciplinarna znanja, pri samem postopku prodaje pa se boste srečali z različnimi strokovnjaki s pravnega, finančnega in davčnega področja. V nadaljevanju na kratko predstavljam osnovne korake, ki jih boste zagotovo prehodili tudi pri postopku prodaje vašega podjetja: